Chủ đề

đầu tư giáo dục

Bạc Liêu: Cần hơn 6.000 tỷ đồng xây dựng trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên

16/08/2016 | Kinh tế

Bạc Liêu: Cần hơn 6.000 tỷ đồng xây dựng trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên

Tỉnh Bạc Liêu vừa có quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng là trên 6.200 tỷ đồng.   Theo kế hoạch, đến năm 2020, tỉnh Bạc Liêu sẽ xây dựng 9.448 phòng học, phòng chức năng và...

Quản lý tài chính đối với đầu tư của nước ngoài trong giáo dục

06/09/2014 | Thời sự

Quản lý tài chính đối với đầu tư của nước ngoài trong giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định về quản lý tài chính, kế toán,...