Chủ đề

đấu thầu tập trung

Thuốc kém chất lượng như của VN Pharma dễ lách luật khi đấu thầu tập trung

05/09/2017 | Xã hội

Thuốc kém chất lượng như của VN Pharma dễ lách luật khi đấu thầu tập trung

Nguyên tắc trúng thầu là giá năm sau rẻ hơn năm trước, nên thuốc kém chất lượng dễ thắng để ra thị trường, theo bà Phạm Khánh Phong Lan.  Bà Phạm Khánh Phong Lan nguyên là Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM và một trong 46 thành viên hội đồng chuyên môn thẩm định danh mục thuốc cần mời thầu vào năm 2014. Đây...