Chủ đề

Đào Tiến Thi

Ô, nằm xuống đường như thế thì bao giờ mới “được chết”?

10/06/2013 | Bạn đọc

Ô, nằm xuống đường như thế thì bao giờ mới “được chết”?

Ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt Như mẹ như cha như vợ như chồng Ôi tổ quốc nếu cần ta sẽ chết Cho mỗi ngôi nhà ngọn núi con sông. Lục lại trong trí nhớ đoạn thơ không biết có chính xác từng chữ được không nữa nhưng tin chắc rằng những lời thơ này khiến chúng ta xúc động, cảm phục bao tấm gương đã...

Khi người đàn ông khóc…

23/04/2013 | Bạn đọc

Khi người đàn ông khóc…

Không biết lí do gì mà trong thời gian gần đây có không ít người lên mạng và phát đi những lời kiểu đại loại như Từ chuyện của Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện...