Chủ đề

Đào Duy Quát

Quá trình lập thành tích xộ khám của Phạm Viết Đào

15/06/2013 | Bạn đọc

Quá trình lập thành tích xộ khám của Phạm Viết Đào

Tính không viết, chuyện Phạm Viết Đào bị bắt vì phạm pháp quá rõ ai cũng biết, nhưng rồi lại không thể không viết khi thấy trên BBC lại đưa những tin xuyên tạc qua bài VN bắt liên tiếp để đổi chiều quan hệ?: Đánh giá các vụ bắt blogger tại Việt Nam, có ý kiến rằng phái ‘thân Mỹ’...