Chủ đề

đạo đức Hồ Chí Minh

Ngẫm câu nói: “Nơi đặt Trụ sở của Đảng vững chắc nhất, là trong lòng nhân dân!”.

17/04/2019 | Chính trị

Ngẫm câu nói: “Nơi đặt Trụ sở của Đảng vững chắc nhất, là trong lòng nhân dân!”.

Nơi đặt Trụ sở của Đảng vững chắc nhất, là trong lòng nhân dân!” câu nói này mang tư tưởng và đạo đức vô cùng cao đẹp, tư duy hết sức sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh cả về giá trị mang nghĩa vật chất lẫn tinh thần. Câu nói: Nơi đặt Trụ sở của Đảng vững chắc nhất, là trong lòng nhân dân!”...

Đảng luôn sửa mình để dân tin

08/04/2019 | Chính trị

Đảng luôn sửa mình để dân tin

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy và cảnh báo trước tính chất khổng lồ, phức tạp và lâu dài của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước sau chiến tranh...

Đừng đánh mất phẩm chất tốt đẹp của người cộng sản

05/12/2017 | Chính trị

Đừng đánh mất phẩm chất tốt đẹp của người cộng sản

Giản dị trong lối sống không chỉ là một đặc trưng làm nên nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, mà còn là một giá trị đạo đức của con người mới xã...

Học Bác về tự phê bình và phê bình

18/05/2017 | Chính trị

Học Bác về tự phê bình và phê bình

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm giáo dục cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Bác cho rằng, muốn thành cán bộ tốt, phải...