Chủ đề

đảng New Komeito

Đảng cầm quyền Nhật Bản muốn mở rộng phạm vi điều quân ra nước ngoài

21/02/2015 | Quốc tế

Đảng cầm quyền Nhật Bản muốn mở rộng phạm vi điều quân ra nước ngoài

Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra dự luật mới về điều quân ra nước ngoài, kỳ vọng thông qua tại Quốc hội khóa này, liên minh cầm quyền bắt đầu thảo luận. Ngày 19 tháng 11 năm 2014, Mỹ-Nhật phô diễn sức mạnh sau khi kết thúc diễn tập Keen Sword Tờ “Tin tức Trung Quốc” ngày 20 tháng 2 đưa tin, Đảng...