Chủ đề

Đảng Cộng sản

Đừng để căn bệnh “im lặng là Vàng” lan nhanh trong Đảng?

16/05/2019 | Chính trị

Đừng để căn bệnh “im lặng là Vàng” lan nhanh trong Đảng?

Xét trên phương diện cá nhân thì bệnh trung bình chủ nghĩa” đều không gây hại cho ai, nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh xã hội và phương diện môi trường làm việc, nhất là trong đời sống chính trị thì trung bình chủ nghĩa” là một dạng tư tưởng vô cùng nguy hiểm. Theo Đại từ điển Tiếng Việt (NXB Văn hóa-Thông...
Chủ đề liên quan: ,

Sa vào cạm bẫy tệ nạn xã hội – “chiếc dây thòng lọng” nhân cách cán bộ, đảng viên

16/05/2019 | Thời sự

Sa vào cạm bẫy tệ nạn xã hội – “chiếc dây thòng lọng” nhân cách cán bộ, đảng viên

Một trong những vấn đề dư luận xã hội bày tỏ sự quan ngại thời gian gần đây là một bộ phận cán bộ, đảng viên có những biểu hiện vi phạm chuẩn mực...

Kiểm soát quyền lực theo chỉ dẫn của V.I.Lênin và Hồ Chí Minh

08/05/2019 | Chính trị

Kiểm soát quyền lực theo chỉ dẫn của V.I.Lênin và Hồ Chí Minh

Thực thi quyền lực và kiểm soát quyền lực là để bảo đảm quyền lực luôn được sử dụng đúng người, đúng mục đích, nhất là đối với những cán bộ,...

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết!

06/05/2019 | Chính trị

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết!

Gần đây, trên trang Blog phản động – Danlambao có đăng tải một bài viết tựa đề Thế đứng nào cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong một trật tự mới của thế...
Chủ đề liên quan:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng lòng yêu nước đã phát huy giá trị to lớn

17/04/2019 | Chính trị

Dưới sự lãnh đạo của Đảng lòng yêu nước đã phát huy giá trị to lớn

Lịch sử Việt Nam với hàng nghìn năm giữ nước và dựng nước, phải đối mặt với muôn vàn gian lao thử thách, thế nhưng với lòng yêu nước nồng nàn, cả dân...
Chủ đề liên quan: , ,

Giá trị của Quốc tế cộng sản đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

10/04/2019 | Thời sự

Giá trị của Quốc tế cộng sản đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Trải qua gần một phần tư thế kỷ hoạt động (1919-1943), những bài học kinh nghiệm và đường lối cách mạng của Quốc tế Cộng sản để lại vẫn còn nguyên...
Chủ đề liên quan:

Đảng luôn sửa mình để dân tin

08/04/2019 | Chính trị

Đảng luôn sửa mình để dân tin

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy và cảnh báo trước tính chất khổng lồ, phức tạp và lâu dài của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước sau chiến tranh...

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII: Bước đi thận trọng, bài bản

11/03/2019 | Chính trị

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII: Bước đi thận trọng, bài bản

Theo nhiều chuyên gia, việc quy hoạch cán bộ cho một nhiệm kỳ sẽ bảo đảm tính tập trung hơn trong lựa chọn cán bộ có tài năng, đức độ thật sự. Muôn việc...

Sàng lọc đảng viên: Quan trọng là… sàng ai, ai sàng?

05/03/2019 | Bạn đọc

Sàng lọc đảng viên: Quan trọng là… sàng ai, ai sàng?

Chỉ thị sàng lọc đảng viên là điều nhân dân mong đợi từ lâu. Vấn đề còn lại là ai sàng” người tổ chức thực hiện và sàng ai” đối tượng bị sàng...
Chủ đề liên quan: ,

Trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, đáp ứng nguyện vọng của cử tri cả nước

05/02/2019 | Chính trị

Trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, đáp ứng nguyện vọng của cử tri cả nước

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2021. Trong bối cảnh đó, Quốc hội đã làm tốt vai trò giám sát...
Chủ đề liên quan: , ,

Điểm nhấn công tác xây dựng Đảng qua ba năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội XII

04/02/2019 | Thời sự

Điểm nhấn công tác xây dựng Đảng qua ba năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội XII

Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được Đại hội XII của Đảng xác định thì xây dựng Đảng được đặt ở nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất và thứ...

Giá trị thời đại tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

03/02/2019 | Chính trị

Giá trị thời đại tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời tới nay tròn 50 năm, đã và đang đặt ra những vấn đề...

“Phải tìm biện pháp để đánh thức lương tâm, danh dự của mỗi người trong Đảng“

03/02/2019 | Chính trị

“Phải tìm biện pháp để đánh thức lương tâm, danh dự của mỗi người trong Đảng“

GS Hoàng Chí Bảo: Nhân dân còn không hài lòng ở cán bộ đảng viên, nhất là những người mắc vào tiêu cực là đạo đức giả. Không có trách nhiệm nào lớn hơn...

Đảng ta

03/02/2019 | Thời sự

Đảng ta

“Đảng ta” – hai tiếng ấy vang vang trong tâm những người Việt Nam yêu nước một cách tự nhiên và tất nhiên như bình minh ló rạng sau đêm, như nắng xuân...

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin

03/02/2019 | Xã hội

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin

Cách đây 89 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, một mốc son chói lọi trên...

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ Tâm, đủ Tầm

03/02/2019 | Thời sự

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ Tâm, đủ Tầm

Một trong những nội dung quan trọng trong các kỳ Đại hội Đảng là công tác nhân sự. Gần đây, các cơ quan của Đảng liên tiếp ban hành những văn bản có những...

4 bài học giúp Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển

03/02/2019 | Chính trị

4 bài học giúp Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển

Vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo đất nước phát triển bền vững… Đảng Cộng...

Chỉnh đốn Đảng để Đảng mạnh lên

03/02/2019 | Thời sự

Chỉnh đốn Đảng để Đảng mạnh lên

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Đảng. Theo Người, chỉnh đốn Đảng là làm cho mỗi đảng...

Chỉnh đốn Đảng đang là một đòi hỏi rất cấp bách

03/02/2019 | Chính trị

Chỉnh đốn Đảng đang là một đòi hỏi rất cấp bách

Nếu Đảng không vững mạnh, trong sạch thì niềm tin trong dân sẽ giảm dần. Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Chỉnh...