Chủ đề

dân tộc Do Thái

Ngoại trưởng Israel kêu gọi chặt đầu người chống đối

10/03/2015 | Quốc tế

Ngoại trưởng Israel kêu gọi chặt đầu người chống đối

Ông Avigdor Lieberman, Ngoại trưởng Israel, tuyên bố rằng những công dân Do Thái gốc Arab xứng đáng mất đầu nếu họ không trung thành với nhà nước. Ngoại trưởng Avigdor Lieberman, Ngoại trưởng Israel. Ảnh: Reuters “Những người theo chúng ta sẽ có mọi thứ, còn những người chống đối sẽ phải chịu một hình...

Nghệ thuật thương thuyết Do Thái: ‘Nhường’ đối thủ chui vào bẫy

21/01/2014 | Văn hóa

Nghệ thuật thương thuyết Do Thái: ‘Nhường’ đối thủ chui vào bẫy

Đàm phán là một yếu tố tất yếu trong kinh doanh. Một trong những bậc thầy của nghệ thuật đám phán là người Do Thái. Trong hầu hết các cuộc đàm phán, người...