Chủ đề

dân biết dân bàn

Dân biết gì mà đồng tình các quyết sách?

06/04/2018 | Chính trị

Dân biết gì mà đồng tình các quyết sách?

Mọi quyết sách đều có căn cứ cơ bản: Đã bàn với dân và được dân đồng tình ủng hộ. Cái nào bàn và dân đồng tình ủng hộ sẽ không có gì phải phàn nàn. Có những quyết sách dân phản đối rõ ràng mà các cơ quan chức năng vẫn lờ đi thì đây là việc rất nguy hiểm. Dân có biết? Trong tất cả các quyết...