Chủ đề

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc

Lý do Việt Nam được chọn là nước chủ nhà đăng cai Đại lễ Vesak 2019

10/05/2019 | Văn hóa

Lý do Việt Nam được chọn là nước chủ nhà đăng cai Đại lễ Vesak 2019

Đại lễ Vesak là một chủ trương của Liên hợp quốc nhằm khẳng định những giá trị tốt lành của đức Phật.  Các tăng ni, Phật tử từ mọi miền đến lễ tại điện Tam Thế, chùa Tam Chúc – nơi sẽ diễn ra Đại lễVesak Liên hợp quốc 2019 . Mỗi một lần tổ chức Đại lễ Vesak là một thử thách về sự...

Biển Đông dậy sóng và thái độ của người Phật tử

23/05/2014 | Chính trị

Biển Đông dậy sóng và thái độ của người Phật tử

Đúng vào dịp Việt Nam đón chào bạn bè năm châu về dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tại cố đô Hoa Lư Ninh Bình thì Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế...