Chủ đề

đại hội đảng 13

Chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ là giữ mình, né tránh vì sợ ‘mất phiếu’

16/08/2019 | Chính trị

Chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ là giữ mình, né tránh vì sợ ‘mất phiếu’

Ban Bí thư cho rằng, mỗi khi tới thời điểm kết thúc nhiệm kỳ, có nơi, người đứng đầu cấp ủy còn đủ điều kiện tái cử có hiện tượng giữ mình, né tránh, ngại va chạm vì sợ mất phiếu. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Kết luận của Ban Bí thư về chấn chỉnh công tác cán...