Chủ đề

đại hội 13

Hiến kế cho đại hội 13: Chống chạy chức, chạy quyền

30/09/2019 | Chính trị

Hiến kế cho đại hội 13: Chống chạy chức, chạy quyền

Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương đang làm hết sức mình để ngăn ngừa tình trạng chạy chức chạy quyền”. Đây là một chỉ dấu rất đáng mừng. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sẽ chỉ là hình thức”, vẽ đường cho hươu chạy” và khi không có hiệu quả thì sẽ trở thành.… trò đùa”! Vì sao lại vậy? Lại...

Bàn về chuyện công khai 200 nhân sự quy hoạch ủy viên trung ương

26/09/2019 | Chính trị

Bàn về chuyện công khai 200 nhân sự quy hoạch ủy viên trung ương

PGS.TS Lê Minh Thông, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đã nêu quan điểm của mình “Chúng ta quy hoạch hơn 200 nhân sự vào ủy viên trung ương...

Cảnh giác âm mưu, thủ đoạn của những kẻ mưu đồ chính trị trước Đại hội 13

25/09/2019 | Chính trị

Cảnh giác âm mưu, thủ đoạn của những kẻ mưu đồ chính trị trước Đại hội 13

Những kẻ mưu đồ chính trị trong và ngoài nước chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá nhà nước ta. Thực tế đã chứng minh, trước mỗi sự kiện quan trọng của...

Giám đốc Công an Đồng Nai bị cách chức có liên quan gì đến “phe phái”?

17/09/2019 | Chính trị

Giám đốc Công an Đồng Nai bị cách chức có liên quan gì đến “phe phái”?

Lò đã và đang cháy từ Trung ương đến địa phương, không vùng cấm, không ngoại lệ và mới đây, lò đã cháy rực ở tỉnh Đồng Nai.   Giám đốc Công an tỉnh...

Trước Đại hội 13: Xuất hiện hàng loạt đơn tố cáo, khiếu nại

11/09/2019 | Chính trị

Trước Đại hội 13: Xuất hiện hàng loạt đơn tố cáo, khiếu nại

Tổng Thanh tra Chính phủ cảnh báo, trong thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, tình hình khiếu nại,...
Chủ đề liên quan: , ,

Thanh gươm của Tổng Bí thư thì có liên quan gì đến Đại hội 13?

09/09/2019 | Chính trị

Thanh gươm của Tổng Bí thư thì có liên quan gì đến Đại hội 13?

Không phụ lòng tin của nhân dân, công cuộc chống tham nhũng đã và đang được thực hiện quyết liệt mà không hề có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có dấu...

Bàn về việc “những ông thầy bói ” vẽ chuyện cho Tổng Bí thư và Thủ tướng

12/07/2019 | Chính trị

Bàn về việc “những ông thầy bói ” vẽ chuyện cho Tổng Bí thư và Thủ tướng

Vở kịch tranh giành quyền lực”, thanh trừng phe phái” trước Đại hội 13 luôn thu hút khá nhiều người xem bởi những tay dàn dựng rất đỗi quen thuộc như Bùi...

Tại sao các đối tượng chống phá điên cuồng bảo vệ tội phạm xuyên quốc gia?

15/05/2019 | Chính trị

Tại sao các đối tượng chống phá điên cuồng bảo vệ tội phạm xuyên quốc gia?

Ông giám đốc và nhân viên bị bắt vì tội buôn lậu xuyên quốc gia, vi phạm pháp luật Việt Nam, khi lực lượng chức năng khám xét Công ty Nhật Cường Mobile thì...

Xây dựng chất lượng cán bộ là đặt nền móng cho lòng tin nhân dân

12/05/2018 | Thời sự

Xây dựng chất lượng cán bộ là đặt nền móng cho lòng tin nhân dân

Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược được trình Trung ương thảo luận trong hội nghị lần 7 là việc cấp thiết – đó là khẳng định của ông...

Trung ương 7 là bước đệm quyết định thành công Đại hội 13

12/05/2018 | Chính trị

Trung ương 7 là bước đệm quyết định thành công Đại hội 13

 Nguyên Phó Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Đình Hương nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị TƯ 7 với thành công của Đại hội Đảng 13. Trước khi hội nghị diễn...