Chủ đề

Đại lễ Vesak

Lý do Việt Nam được chọn là nước chủ nhà đăng cai Đại lễ Vesak 2019

10/05/2019 | Văn hóa

Lý do Việt Nam được chọn là nước chủ nhà đăng cai Đại lễ Vesak 2019

Đại lễ Vesak là một chủ trương của Liên hợp quốc nhằm khẳng định những giá trị tốt lành của đức Phật.  Các tăng ni, Phật tử từ mọi miền đến lễ tại điện Tam Thế, chùa Tam Chúc – nơi sẽ diễn ra Đại lễVesak Liên hợp quốc 2019 . Mỗi một lần tổ chức Đại lễ Vesak là một thử thách về sự...

Đảm bảo an ninh tuyệt đối Vesak 2019 tại Việt Nam

09/05/2019 | Văn hóa

Đảm bảo an ninh tuyệt đối Vesak 2019 tại Việt Nam

1.650 đại biểu quốc tế từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (LHQ) 2019 tại Việt Nam. Và cho đến thời điểm hiện tại,...