Chủ đề

cướp nội tạng tử tù

[Điều tra đặc biệt] Một bệnh viện được xây dựng để giết người

25/03/2016 | Quốc tế

[Điều tra đặc biệt] Một bệnh viện được xây dựng để giết người

Hàng chục ngàn người Trung Quốc có thể đã bị giết hại tại Bệnh viện Trung tâm số 1 Thiên Tân nhằm phục vụ cho ngành ghép tạng thu lợi nhuận. Số lượng nội tạng mà Bệnh viện Trung tâm số 1 Thiên Tân đã cấy ghép dường như lớn hơn nhiều con số mà bệnh viện này công bố, và nguồn gốc của số lượng...