Chủ đề

cuộc chiến vệ quốc

Cuộc chiến biên giới 1979 nằm trong chiến lược 10 năm của Trung Quốc

16/02/2019 | Thời sự

Cuộc chiến biên giới 1979 nằm trong chiến lược 10 năm của Trung Quốc

Cuộc chiến kéo dài một thập kỷ của Trung Quốc chống lại Việt Nam (1977-1987) đã không đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào. Trung Quốc đã không phá vỡ được mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Xô. Vào ngày 17/2/1979, hơn 80 ngàn quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tấn công miền Bắc Việt Nam trong...