Chủ đề

Csaba Bundik

Chỉ số Môi trường Kinh doanh tại Việt Nam vượt xa quý trước

23/10/2014 | Kinh tế

Chỉ số Môi trường Kinh doanh tại Việt Nam vượt xa quý trước

Theo kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh do EuroCham thực hiện, được công bố ngày 23/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, “Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) quý 3 vượt xa quý trước, niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng  đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục gia tăng.”   Ảnh minh...