Chủ đề

cột đồng Mã Viện

Những vụ trấn yểm nổi tiếng Việt Nam

03/12/2014 | Văn hóa

Những vụ trấn yểm nổi tiếng Việt Nam

Nước ta hội đủ núi rừng, đồng bằng và biển với hệ thống sông ngòi chằng chịt, được giới khoa học đánh giá là “vùng đất tốt”. Nước ta hội đủ núi rừng, đồng bằng và biển với hệ thống sông ngòi chằng chịt, được các nhà khoa học trong và ngoài nước đánh giá là “vùng đất tốt”....