Chủ đề

công ty ô tô

VAMA có Chủ tịch mới

30/01/2015 | Kinh tế

VAMA có Chủ tịch mới

Hiệp hội các nhà Sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa có thông báo về cơ cấu tổ chức quản lý mới của VAMA cho nhiệm kỳ 2015 – 2017. Ông Jesus Metelo N. Arias Jr, rời chiếc ghế Chủ tịch VAMA để xuống làm Phó chủ tịch thứ hai trong nhiệm kỳ 2015-2017. Cụ thể, theo kết quả bầu cử tại Đại hội nhiệm kỳ...