Chủ đề

Công ty Hàng hải

Bổ sung vốn điều lệ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

18/02/2016 | Chỉ đạo – Điều hành

Bổ sung vốn điều lệ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc sử dụng số tiền 24.456.165.397 đồng thuộc Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ – Tổng công ty để bổ sung vốn điều lệ còn thiếu so với mức đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Bổ sung vốn điều lệ...

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kinh tế-xã hội

28/02/2014 | Chỉ đạo – Điều hành

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kinh tế-xã hội

Ngày 28/2, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng Hai, thảo luận tình hình kinh tế-xã...