Chủ đề

công ty chứng khoán TPHCM

Rủi ro từ hợp đồng ủy thác đầu tư

18/11/2013 | Kinh tế

Rủi ro từ hợp đồng ủy thác đầu tư

Trường hợp công ty chứng khoán Artex có khoản ủy thác đầu tư quá hạn thanh toán tại công ty SG Invest và bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt là nổi lên lo ngại rủi ro liên quan đến khoản ủy thác đầu tư tương tự tại KLF. KLF cũng có khoản ủy thác đầu tư tới 187,45 tỷ đồng tại công ty này. Thông...

Công ty chứng khoán vay nợ “khủng”

17/10/2013 | Kinh tế

Công ty chứng khoán vay nợ “khủng”

Tính đến ngày 16/10 đã có 9 công ty chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý 3/2013, trong đó có 6 công ty tiếp tục thua lỗ và 3 công ty có lãi ròng giảm mạnh so...

Tín dụng đến 31/7 tăng trưởng 5,15%

09/08/2013 | Kinh tế

Tín dụng đến 31/7 tăng trưởng 5,15%

HSC ước tính tín dụng tiền đồng tăng trưởng 8,6% và tín dụng ngoại tệ giảm 10,7%. Tăng trưởng tín dụng đạt được là nhờ các khoản nợ cũ được tái cơ...