Chủ đề

công bố hủy niêm yết

Hủy niêm yết, giấu luôn thông tin

10/09/2013 | Kinh tế

Hủy niêm yết, giấu luôn thông tin

Những công ty công bố hủy niêm yết tự nguyện đều đưa ra lý do là thanh khoản thấp, giá cổ phiếu không phản ánh đúng giá trị công ty, mục tiêu huy động vốn không thực hiện được. Tính đến ngày 9/9/2013, đã hết hạn từ lâu, nhưng nhiều công ty đại chúng vừa bị hủy niêm yết bắt buộc và công bố hủy...