Chủ đề

công an dập lửa

Những người làm sáng màu áo và người tô lem

12/09/2019 | Chính trị

Những người làm sáng màu áo và người tô lem

Trong xã hội mà chúng ta đang sống, cùng một sự việc, một vấn đề luôn tồn tại những mặt đối lập nhau. Đúng sai, trắng đen, tích cực và tiêu cực luôn hiện hữu, song hành bên nhau. Cũng như thế, cùng ngày 10/9, trong khi Công an Đà Nẵng đến tận giường làm căn cước cho bệnh nhân; Cảnh sát PCCC kịp thời...