Chủ đề

con gái ông Trần Bắc Hà

Phong tỏa tài khoản ngân hàng của con gái ông Trần Bắc Hà

15/12/2018 | Kinh tế

Phong tỏa tài khoản ngân hàng của con gái ông Trần Bắc Hà

Cơ quan CSĐT Bộ Công an yêu cầu BIDV phong tỏa tài khoản của con gái ông Trần Bắc Hà (nguyên chủ tịch HĐQT BIDV) và 3 cổ đông thành lập Công ty CP chăn nuôi Bình Hà. Resort Hoàng Gia, nơi đặt trụ sở nhiều công ty của gia đình ông Trần Bắc Hà Ngày 14.12, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu...