Chủ đề

Cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Vạch trần âm mưu đặt điều Thủ tướng “ôm quyền lực” của Tran Hung

08/05/2019 | Chính trị

Vạch trần âm mưu đặt điều Thủ tướng “ôm quyền lực” của Tran Hung

Liên tục đăng tải hàng loạt bài viết xuyên tạc, bôi bẩn hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhưng bị dư luận vạch trần luận điệu xảo trá, nay  Tran Hung (thành viên của tổ chức cờ vàng ba sọc) đã chuyển sang tấn công Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc...