Chủ đề

cơ chế giám sát

Suy ngẫm từ thông điệp của các lãnh đạo

01/03/2015 | Thời sự

Suy ngẫm từ thông điệp của các lãnh đạo

Để dân giàu thì cần có một nhà nước kiến tạo nhằm xây dựng một nền kinh tế thị trường lành mạnh khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp làm giàu hợp pháp. Đầu năm ngoái, khái niệm Nhà nước kiến tạo” đã được Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng đưa ra trong Thông điệp Đầu năm của Thủ tướng. Năm nay,...