Chủ đề

cơ cấu tổ chức

Không để ba ông trưởng phòng chỉ huy một chuyên viên

09/12/2015 | Chính trị

Không để ba ông trưởng phòng chỉ huy một chuyên viên

Chiều 9-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội. Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Ảnh: V.V.T. Theo đó, việc thành lập văn phòng đoàn đại biểu Quốc...

Con đường gia nhập IS

18/11/2015 | Quốc tế

Con đường gia nhập IS

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xuất hiện gần 2 năm, thế nhưng có rất ít thông tin về tổ chức, cơ chế hoạt động bên trong của nhóm khủng bố...

Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao

23/12/2014 | Chỉ đạo – Điều hành

Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao

Học viện Ngoại giao là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao, thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách...

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường

25/03/2014 | Chỉ đạo – Điều hành

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên...

Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao

14/03/2014 | Chỉ đạo – Điều hành

Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao. Theo đó, Tổng cục...

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

30/11/2013 | Chỉ đạo – Điều hành

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 199/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ...