Chủ đề

cơ cấu nợ

Thống đốc cảnh báo ngân hàng việc giấu nợ xấu

16/01/2014 | Kinh tế

Thống đốc cảnh báo ngân hàng việc giấu nợ xấu

Không được thực hiện việc cơ cấu lại nợ và các biện pháp nghiệp vụ khác để che giấu nợ xấu hoặc làm sai lệch chất lượng tín dụng. Đây là thông điệp quan trọng của Thống đốc NHNN trong Chỉ thị số 01/2014 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu...

NHNN: Dư nợ tín dụng đến 25/11 tăng 7,54% so với cuối năm 2012

03/12/2013 | Kinh tế

NHNN: Dư nợ tín dụng đến 25/11 tăng 7,54% so với cuối năm 2012

Trong thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ, đến ngày 20/11 tăng trưởng tín dụng khoảng 7,21%, nhưng thực tế đến ngày 25/11 là 7,54% so với cuối năm 2012. Ảnh...

Không có nhiều tiền như nước ngoài, chúng ta phải xử lý nợ xấu theo kiểu Việt Nam

01/11/2013 | Kinh tế

Không có nhiều tiền như nước ngoài, chúng ta phải xử lý nợ xấu theo kiểu Việt Nam

Nếu tính cả dư nợ tín dụng đã được sử dụng trích lập DPRR để xử lý và mua bán nợ xấu qua VAMC thì tăng trưởng tín dụng 10 tháng đầu năm là 7,78%. Ảnh...