Chủ đề

Chửi chế độ

Nguyễn Trọng Tạo và căn bệnh hoang tưởng chính trị

28/06/2013 | Chính trị

Nguyễn Trọng Tạo và căn bệnh hoang tưởng chính trị

Tôi muốn lấy hình ảnh sông Tô Lịch, dòng sông đen có cái tên rất mĩ miều để thay cho dòng sông quê của Nguyễn Trọng Tạo trong bài hát làm say lòng người Khúc hát sông quê”. Sở dĩ có chuyện đó vì tôi đã rất thất vọng về một nhạc sĩ tài hoa của dòng nhạc dân gian Nguyễn Trọng Tạo. Giá như ông cứ chuyên...