Chủ đề

chống giặc

Chuyện về đội nữ binh bí mật của vua Thành Thái

04/06/2016 | Văn hóa

Chuyện về đội nữ binh bí mật của vua Thành Thái

Ít ai biết vua Thành Thái từng lập một đội nữ binh núp dưới vỏ bọc là các cung nữ để mưu đồ chống Pháp. Hai bà phi của vua Thành Thái Không phải đội quân giả gái như trong cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, với Vua Thành Thái, khi mọi việc triều chính đều do Pháp thao túng gần hết, nhà vua đã rất thức...

Vị sứ thần Việt nào dám giương cung bắn… Mặt Trời?

19/06/2014 | Văn hóa

Vị sứ thần Việt nào dám giương cung bắn… Mặt Trời?

Câu đối tỏ rõ bản lĩnh của sứ thần Mạc Đĩnh Chi, chẳng khác gì nói rằng mình có thể bắn thẳng vào mặt vua Nguyên!  Đó chính là Trạng nguyên Mạc Đĩnh...

“Bảo bối” siêu độc của Việt Nam khiến giặc phương Bắc hãi hùng

09/06/2014 | Văn hóa

“Bảo bối” siêu độc của Việt Nam khiến giặc phương Bắc hãi hùng

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã khiến giặc phương Bắc phải kinh hồn, bạt vía với những loại “vũ khí bí mật”. "Nỏ...

Thông điệp kêu gọi chống giặc cướp nước của hoàng hậu Nam Phương

16/05/2014 | Văn hóa

Thông điệp kêu gọi chống giặc cướp nước của hoàng hậu Nam Phương

“Tôi kêu gọi tất cả những ai đã đau khổ vì những tội ác gây nên bởi cuộc đại chiến, hãy hành động để chấm dứt những sự hung bạo…”, đó...

Hai sáng kiến chống Mỹ đánh đố kẻ thù

31/03/2014 | Văn hóa

Hai sáng kiến chống Mỹ đánh đố kẻ thù

Trong cuộc chiến chống đế quốc Mỹ, đã có không ít sáng kiến khiến kẻ thù không thể lý giải.Hai trong những sáng kiến ấy là chiếc xe tối mật” và đèn mui...