Chủ đề

Chính phủ tháo gỡ khó khăn

Muốn kinh tế tư nhân cất cánh thì phải có những “con sếu đầu đàn” mạnh mẽ

20/06/2019 | Kinh tế

Muốn kinh tế tư nhân cất cánh thì phải có những “con sếu đầu đàn” mạnh mẽ

Để kinh tế tư nhân thật sự phát triển và trở thành rường cột” của nền kinh tế Việt Nam thì nó phải được tạo điều kiện tối đa và có những con sếu đầu đàn” mạnh mẽ. Trước đây, kinh tế nhà nước (KTNN) đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Nhưng sau đầy rẫy những tiêu cực, tham...