Chủ đề

chính phủ bứt phá

“Bứt phá” bằng đổi mới tư duy và hành động quyết liệt

10/01/2019 | Kinh tế

“Bứt phá” bằng đổi mới tư duy và hành động quyết liệt

Không tăng trưởng cao, bền vững thì khoảng cách với các nước ngày càng doãng ra, chúng ta sẽ tụt hậu. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chia sẻ góc nhìn của ông với Diễn đàn. Việt Nam trong năm qua đã đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 11 năm qua và chúng ta vẫn thuộc nhóm các quốc...