Chủ đề

chỉnh đốn Đảng

Muốn lãnh đạo, Đảng phải thường xuyên chỉnh đốn

22/05/2019 | Thời sự

Muốn lãnh đạo, Đảng phải thường xuyên chỉnh đốn

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành một thời lượng lớn để nói về việc xây dựng Đảng, coi xây dựng và chỉnh đốn Đảng là tất yếu khách quan. Muốn lãnh đạo, Đảng phải thường xuyên chỉnh đốn Bản Di chúc còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn Nhiều năm nghiên cứu về những di sản Chủ tịch...

“Người dân muốn nói mà lại bịt mồm người ta thì ai nói được”

18/05/2019 | Chính trị

“Người dân muốn nói mà lại bịt mồm người ta thì ai nói được”

Cánh hẩu” ngày nay đã trở thành lợi ích nhóm” của một số không nhỏ cán bộ chi phối chính sách, làm sai lệch nguyên tắc tập trung dân chủ, là nguy cơ sự tồn...

Cuộc chiến chống ‘nội xâm’ của Đảng là chân chính

10/05/2018 | Chính trị

Cuộc chiến chống ‘nội xâm’ của Đảng là chân chính

Quan trọng nhất, những người chỉ huy” tham gia cuộc chiến chống nội xâm phải trong sáng và có trình độ để phán xét sai phạm” – ông Vũ Quốc Hùng. Nhận...
Chủ đề liên quan: ,

“Tự soi, tự sửa”  để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái

05/09/2017 | Chính trị

“Tự soi, tự sửa” để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay đã làm tổn thương tình...

Trung ương thảo luận về kết quả kiểm điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư

09/05/2017 | Chính trị

Trung ương thảo luận về kết quả kiểm điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Chiều 9/5, sau khi nghe Tờ trình của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị...

Tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

07/04/2017 | Chính trị

Tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Thực hiện âm mưu, thủ đoạn Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy...

Tăng cường sự giám sát của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

23/03/2017 | Chính trị

Tăng cường sự giám sát của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Để góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, một trong những điểm mới được Nghị quyết...

Chỉnh đốn Ðảng lời Bác dặn mãi nguyên giá trị

03/02/2017 | Chính trị

Chỉnh đốn Ðảng lời Bác dặn mãi nguyên giá trị

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, một trong những nhiệm vụ cần làm ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi chính là chỉnh đốn...
Chủ đề liên quan: ,

Chỉnh đốn Đảng từ công tác cán bộ

03/02/2017 | Chính trị

Chỉnh đốn Đảng từ công tác cán bộ

Theo quy luật phát triển, trong quá trình hoạt động, tổ chức đảng nào cũng sẽ bộc lộ những yếu kém, mà nếu không chỉnh đốn quyết liệt sẽ có những nguy...

Bài học về giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng

03/02/2017 | Thời sự

Bài học về giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng

Thành công của Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong mùa Xuân năm 1930 ghi nhận cống hiến quan trọng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đoàn...
Chủ đề liên quan: ,

Thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4  xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Không thể “lần mò như dò đá qua sông”

09/01/2017 | Chính trị

Thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Không thể “lần mò như dò đá qua sông”

Nghị quyết Trung ương 4 nêu rõ trong phần giải pháp về công tác chính trị tư tưởng: “Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để...

Không thể “lần mò như dò đá qua sông”

09/01/2017 | Chính trị

Không thể “lần mò như dò đá qua sông”

Nghị quyết Trung ương 4 nêu rõ trong phần giải pháp về công tác chính trị tư tưởng: “Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để...

Giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12

17/11/2016 | Chính trị

Giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12

 Nghị quyết Trung ương IV khóa XII được ban hành đã nhận được sự đồng tình rất lớn của cán bộ đảng viên và nhân dân bởi tính cấp thiết, đúng đắn,...

Nghĩ về 27 biểu hiện suy thoái – tự diễn biến, tự chuyển hóa

03/11/2016 | Bạn đọc

Nghĩ về 27 biểu hiện suy thoái – tự diễn biến, tự chuyển hóa

Nếu thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lúc đó con người sẽ nhận thức chính mình, đạt đến trí huệ buông bỏ”, tiết chế dục vọng tham...

“Đấu tranh với suy thoái vẫn chưa trúng người có trách nhiệm lớn”

03/11/2016 | Chính trị

“Đấu tranh với suy thoái vẫn chưa trúng người có trách nhiệm lớn”

Gợi ý biện pháp chỉnh đốn Đảng thiết thực nhất nên làm lúc này là làm rõ những vụ việc như Trịnh Xuân Thanh, cần truy” gốc rễ ở những cấp lãnh đạo,...

“Dân biết rõ cán bộ tốt hay xấu, có tham nhũng hay không”

13/10/2016 | Chính trị

“Dân biết rõ cán bộ tốt hay xấu, có tham nhũng hay không”

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh khi đề cập đến giám sát của nhân dân và xã hội với cán bộ, đảng viên. Tại Hội nghị Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương...

Trung ương thảo luận về Đề án Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

11/10/2016 | Chính trị

Trung ương thảo luận về Đề án Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 10/10, Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ hai. Trung ương thảo luận về Đề án Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn...

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng

10/10/2016 | Chính trị

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng

Ngày 10/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ hai. Toàn cảnh khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) Buổi...

Giá trị của Cách mạng Tháng Tám với sự nghiệp xây dựng Đảng hiện nay

19/08/2013 | Thời sự

Giá trị của Cách mạng Tháng Tám với sự nghiệp xây dựng Đảng hiện nay

68 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi...