Chủ đề

chiêu trò xuyên tạc

Chẳng có một Đảng độc tài nào dám nói thế này!

10/06/2019 | Chính trị

Chẳng có một Đảng độc tài nào dám nói thế này!

Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân...

Vạch trần bản chất phản động của nhóm “Vệ Quốc Quân”

08/04/2019 | Chính trị

Vạch trần bản chất phản động của nhóm “Vệ Quốc Quân”

Vệ Quốc Quân” là một trong 3 nhóm kín”, lợi dụng mạng Intenet hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Giống như các nhóm còn lại, mục đích thành lập của Vệ...

Sự thật việc cho Trung Quốc thuê cảng Cam Ranh 50 năm

03/04/2019 | Chính trị

Sự thật việc cho Trung Quốc thuê cảng Cam Ranh 50 năm

Một quốc gia có ý chí độc lập, tự chủ, tự cường như nước ta, không bao giờ cho nước khác thuê một quân cảng có tầm quan trọng chiến lược quân sự.  Trong...

Lợi dụng chiêu bài “ tự do tôn giáo” để chống phá Đảng, Nhà nước

01/04/2019 | Chính trị

Lợi dụng chiêu bài “ tự do tôn giáo” để chống phá Đảng, Nhà nước

Gần đây, ở Việt Nam xuất hiện một số tổ chức được gọi là tôn giáo”, có tôn chỉ, mục đích hoạt động đi ngược lại đường hướng của Đảng, Nhà...

Sự thật về cái gọi là “bí mật Thành đô”

27/03/2019 | Chính trị

Sự thật về cái gọi là “bí mật Thành đô”

Đến nay, vì sao mà những kẻ yêu nước” hải ngoại chống phá nước Chủ nghĩa Xã hội Việt Nam ở bên kia bán cầu nhưng có thể tìm được và tiết lộ bí mật...

Một cú tát trực diện vào “phần tử cơ hội”!

04/03/2019 | Chính trị

Một cú tát trực diện vào “phần tử cơ hội”!

Thời gian vừa qua, các thế lực thù địch ở nước ngoài và phần tử cơ hội chính trị ở trong nước lợi dụng sự kiện chính trị quan trọng Thượng đỉnh Mỹ...