Chủ đề

chiến tranh không gian mạng

Đề nghị bổ sung nguyên tắc chiến tranh không gian mạng vào luật dân quân tự vệ

13/06/2019 | Chính trị

Đề nghị bổ sung nguyên tắc chiến tranh không gian mạng vào luật dân quân tự vệ

Đại biểu Thạch Phước Bình (Trà Vinh) phản ánh quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam đang rất sâu rộng và mở, nên lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng dân quân tự vệ nói riêng cũng phải điều chỉnh cho tương ứng. Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) sáng 13/6, đại...