Chủ đề

chiến sĩ tiêu binh

Rèn luyện thế nào để thành chiến sĩ tiêu binh lăng Bác?

03/08/2017 | An Ninh Quốc Phòng

Rèn luyện thế nào để thành chiến sĩ tiêu binh lăng Bác?

Để giữ được phong thái trang nghiêm trong 60 phút trước cửa lăng, các chiến sĩ tiêu binh phải trải qua quá trình khổ luyện bằng cả ý chí… Các tân binh trong buổi huấn luyện với phần tập đá chân cách mặt đất đúng 40cm – Ảnh: MY LĂNG Bất kể ngày hay đêm, luôn có những chiến sĩ tiêu binh đứng trang...
Chủ đề liên quan: ,