Chủ đề

chiến sĩ Bộ đội Đặc công Việt Nam

Báo Trung Quốc bình luận về võ thuật Đặc công Việt Nam

12/02/2018 | An Ninh Quốc Phòng

Báo Trung Quốc bình luận về võ thuật Đặc công Việt Nam

Hình ảnh về một cuộc biểu diễn võ thuật của các chiến sĩ Bộ đội Đặc công Việt Nam đã được trang Sina của Trung Quốc quan tâm và đăng tải. Theo Sina, ở nhiều nước châu Á, võ thuật truyền thống được xem như phương tiện để nâng cao sức mạnh thể lực, độ dẻo dai cũng như khả năng tác chiến của...