Chủ đề

Chiến sĩ an ninh

Chuyện hàng không Việt Nam chống khủng bố: Chiến sĩ an ninh một mình bắn chết 4 tên không tặc

27/11/2017 | An Ninh Quốc Phòng

Chuyện hàng không Việt Nam chống khủng bố: Chiến sĩ an ninh một mình bắn chết 4 tên không tặc

Trong cơn say máu, tên cầm chai rượu phía trước xông đến, Thoại quay người bóp cò… nhưng lúc này súng hết đạn. Hắn lao tới, giơ chai rượu đập vào đầu anh. Thoại né tránh được. Chuyện hàng không VN chống khủng bố: Chiến sĩ an ninh một mình bắn chết 4 tên không tặc Hàng không Quốc gia Việt Nam sau tháng...

Người chiến sĩ an ninh “bốn cùng” với dân

24/02/2016 | Xã hội

Người chiến sĩ an ninh “bốn cùng” với dân

Xa mờ trên đỉnh núi Khun Há là vài chục nóc nhà của đồng bào Mông, đường đi dốc dựng ngược, trơn trượt vào mùa mưa, nóng như đổ lửa vào mùa nóng. Đã...