Chủ đề

chiến lược của Trung Quốc

Lầu Năm Góc: Thế giới đang sai lầm khi đánh giá Trung Quốc

08/12/2014 | An Ninh Quốc Phòng

Lầu Năm Góc: Thế giới đang sai lầm khi đánh giá Trung Quốc

Các nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc vốn nổi tiếng với những âm mưu khó lường. Những đề xuất kỳ lạ trên giọng điệu hung hăng ít nhiều gây khó dễ đối với nhiều chuyên gia về Trung Quốc trong việc nhận diện chiến lược thực sự của Trung Quốc. Đâu là điều Trung Quốc sắp làm và sẽ làm? Nhân viên...

(CĐ 17) Kỳ 12 – Chiến lược ưu tiên và mục tiêu cấp quốc gia của Trung Quốc

19/09/2014 | An Ninh Quốc Phòng

(CĐ 17) Kỳ 12 – Chiến lược ưu tiên và mục tiêu cấp quốc gia của Trung Quốc

Tiếp theo loạt bài trong báo cáo dài 96 trang được Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa...

(CĐ 17) Kỳ 5 – Sức mạnh Hải quân PLA (PLAN)

13/09/2014 | Chuyên đề

(CĐ 17) Kỳ 5 – Sức mạnh Hải quân PLA (PLAN)

Tiếp theo loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban...

(CĐ 17) Kỳ 4 – Lực lượng Pháo binh Số 2 PLA

12/09/2014 | Chuyên đề

(CĐ 17) Kỳ 4 – Lực lượng Pháo binh Số 2 PLA

Tiếp theo loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban...

(CĐ 17) Kỳ 3 – Tình hình an ninh trên eo biển Đài Loan

12/09/2014 | Chuyên đề

(CĐ 17) Kỳ 3 – Tình hình an ninh trên eo biển Đài Loan

Tiếp theo loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban biên tập xin giới thiệu bạn...

(CĐ 17) Kỳ 2 – Diễn biến các mối quan hệ song phương và đa phương của Trung Quốc năm 2014

11/09/2014 | An Ninh Quốc Phòng

(CĐ 17) Kỳ 2 – Diễn biến các mối quan hệ song phương và đa phương của Trung Quốc năm 2014

Tiếp theo loạt bài trong báo cáo dài 96 trang được Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa...

(CĐ 17) Kỳ 1 – Báo cáo Bộ Quốc phòng Mỹ về quân sự Trung Quốc (lời Ban biên tập)

10/09/2014 | Chuyên đề

(CĐ 17) Kỳ 1 – Báo cáo Bộ Quốc phòng Mỹ về quân sự Trung Quốc (lời Ban biên tập)

Ngày 05/06/2014, Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) đã trình lên Quốc hội nước này Báo cáo thường niên dài 96 trang về những chiến lược và nỗ lực hiện đại hóa quân sự...