Chủ đề

chạy trường chạy lớp

Tiến sĩ Đinh Văn Minh “thức tỉnh” xã hội khi bàn về sự học ngày nay

11/08/2018 | Giáo dục

Tiến sĩ Đinh Văn Minh “thức tỉnh” xã hội khi bàn về sự học ngày nay

Sự học cần lấy nhu cầu của xã hội mà hướng tới. Chắc chắn khi đó sẽ không thiếu lựa chọn cho những người thạo nghề, cho những người muốn khởi nghiệp. LTS: Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện chiến lược và Khoa học Thanh tra – Thanh tra Chính phủ chia sẻ những lời gan ruột của mình về sự...