Chủ đề

cảnh sát Lực lượng Công an Công nghệ cao Hà Nội đang làm nhiệm vụ.

Cách mạng công nghệ 4.0: Cơ hội và thách thức với lực lượng Công an điều tra ở Hà Nội

18/02/2018 | Xã hội

Cách mạng công nghệ 4.0: Cơ hội và thách thức với lực lượng Công an điều tra ở Hà Nội

Trong lịch sử phát triển, thế giới đã trải qua ba cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lớn, mỗi cuộc cách mạng đều có sự thay đổi về bản chất của sản xuất và sự thay đổi này được tạo ra bởi các đột phá của khoa học và công nghệ. Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) sẽ diễn ra trên 3 lĩnh vực chính...