Chủ đề

cảnh giác cao độ

“Đường lưỡi bò” vũ khí nguy hiểm cần cảnh giác cao độ

05/11/2019 | Biển Đảo

“Đường lưỡi bò” vũ khí nguy hiểm cần cảnh giác cao độ

Trong những ngày thảo luận của Quốc hội về kinh tế xã hội vừa qua, Quốc hội đã ghi nhận nhiều ý kiến của các Đại biểu về vấn đề Biển Đông và những âm mưu của Trung Quốc về đường lưỡi bò”. Trung Quốc áp dụng tam chủng chiến pháp” để đưa đường lưỡi bò đi muôn nơi Thời gian gần đây xuất...