Chủ đề

cán bộ của TP.HCM

Những cán bộ nào của TP.HCM đi nước ngoài bị ‘điểm danh’?

23/03/2019 | Chính trị

Những cán bộ nào của TP.HCM đi nước ngoài bị ‘điểm danh’?

Theo quy định của UBND TP.HCM, cán bộ trực thuộc đi nước ngoài 2 lần/năm, trước khi đi phải xin phép, đi về phải báo cáo. Tuy nhiên, nhiều cán bộ đã vi phạm quy định này. Do bị đình chỉ chức vụ, ông Tề Trí Dũng, đại biểu HĐND TP.HCM, đã vắng họp tại kỳ họp cuối năm 2018 Cán bộ đi nước ngoài khi chưa...