Chủ đề

camd

Vững vàng từ cơ sở, lan tỏa thế trận bình yên

02/12/2018 | Xã hội

Vững vàng từ cơ sở, lan tỏa thế trận bình yên

Trước và trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 106 Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, một trong những chủ trương xuyên suốt của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, là luôn quan tâm, hướng về cơ sở, đúng với...
Chủ đề liên quan: ,