Chủ đề

Biểu tình tại Việt Nam

Biểu tình – Một góc nhìn

07/03/2013 | Bạn đọc

Biểu tình – Một góc nhìn

Chúng ta đang sống trong thời đại của công nghệ thông tin, truy cập mạng, gõ “Biểu tình tại Việt Nam” sẽ hiện ra rất nhiều địa điểm, hình ảnh đám đông biểu tình chống Trung Quốc xoay quanh vấn đề Biển Đông cũng như những vấn đề khác của đời sống xã hội.Biểu tình là đấu tranh bằng cách...