Chủ đề

biển Nam Trung Hoa

Tham vọng Biển Đông: Mưu đồ Trung Quốc từ cách đặt tên

19/11/2018 | Biển Đảo

Tham vọng Biển Đông: Mưu đồ Trung Quốc từ cách đặt tên

Trung Quốc tự đặt ra tên gọi cho các đảo ở Biển Đông nhằm thể hiện chủ quyền nhưng hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Ý đồ sau mỗi cái tên mà Trung Quốc đặt ra Thời gian qua, chiến lược truyền bá chủ quyền phi pháp trên biển Đông của Trung Quốc bao gồm cả việc đặt tên và truyền bá tên gọi theo...
Chủ đề liên quan: ,

Đã đến lúc phải thay đổi tên gọi quốc tế của Biển Đông

21/05/2015 | Biển Đảo

Đã đến lúc phải thay đổi tên gọi quốc tế của Biển Đông

Khi mọi người tiếp tục gọi là Biển Nam Trung Hoa”, có một thông điệp trong tiềm thức rằng vùng biển này thuộc về một quốc gia xuất hiện trong tên gọi. Tại...
Chủ đề liên quan: ,