Chủ đề

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang

Thư ngỏ của Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh gửi ngành giáo dục tỉnh

21/07/2018 | Chính trị

Thư ngỏ của Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh gửi ngành giáo dục tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh đã có một lá thư ngỏ gửi cho ngành giáo dục của tỉnh nhà được đăng tải trên báo Hà Giang điện tử. Thư ngỏ của Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh gửi ngành giáo dục tỉnh Thưa các thầy cô giáo! Có thể nói mặc dù còn rất nhiều khó khăn, song trong nhiều năm...