Chủ đề

bí mật công tác

Cấm lãnh đạo lộ bí mật công tác cho vợ con để ngăn lợi ích nhóm

12/06/2019 | Kinh tế

Cấm lãnh đạo lộ bí mật công tác cho vợ con để ngăn lợi ích nhóm

Ở cơ quan này chuẩn bị đấu thầu lắp đặt một hệ thống thiết bị này, xây dựng, hoặc mua sắm cái này. Đó là bí mật công tác. Nhưng rất nhiều vị có biểu hiện tuồn thông tin ra ngoài, dẫn tới cạnh tranh không lành mạnh, thậm chí hối lộ, đút lót để trúng thầu”, ĐBQH Nguyễn Mai Bộ nói. ĐBQH Nguyễn...
Chủ đề liên quan: