Chủ đề

bảo vệ sức khoẻ nhân dân

Tận tuỵ hơn nữa với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân

23/06/2019 | Chính trị

Tận tuỵ hơn nữa với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân

 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tin tưởng, các thầy thuốc trẻ sẽ tận tuỵ hơn nữa với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, luôn là tấm gương sáng về nỗ lực phấn đấu, tình cảm nhân ái, những suy nghĩ tốt đẹp về tình người, đạo lý nhân sinh. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu...