Chủ đề

bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Nỗ lực giải quyết các tồn đọng về biên giới lãnh thổ và hải đảo

06/03/2018 | Chính trị

Nỗ lực giải quyết các tồn đọng về biên giới lãnh thổ và hải đảo

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII về kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,” những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực giải quyết các vấn đề còn tồn đọng về biên giới lãnh thổ, biển đảo, bảo đảm chủ quyền, quyền...

Khi nào nhân dân được bày tỏ chính kiến bằng luật?

11/05/2016 | Thời sự

Khi nào nhân dân được bày tỏ chính kiến bằng luật?

Sắp tới đây cả nước sẽ bước vào cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 để tìm ra những người xứng đáng đại diện nói lên tâm tư nguyện vọng của nhân dân....

Chủ tịch nước khẳng định sẽ xây dựng cơ chế để dân bày tỏ chính kiến

09/05/2016 | Thời sự

Chủ tịch nước khẳng định sẽ xây dựng cơ chế để dân bày tỏ chính kiến

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định nếu được làm ĐBQH, ông sẽ chú trọng xây dựng các hình thức, cơ chế, biện pháp cụ thể thích hợp để nhân dân...

Không nhân nhượng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

22/01/2016 | Chính trị

Không nhân nhượng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Ta bình tĩnh giải quyết bằng con đường hòa bình, thương thảo, hữu nghị, ngoại giao, pháp lý, chứ không bao giờ nhân nhượng – Thượng tướng Võ Tiến Trung,...