Chủ đề

Ban thi đua

Đông quan có khi là… yêu nước?!

26/08/2017 | Bạn đọc

Đông quan có khi là… yêu nước?!

Tiếc thay cái Sở này mới có 85% là cán bộ, nếu như 100% là cán bộ thì thành tích chắc còn huy hoàng và chói lọi” hơn nữa. Mà biết đâu, đông quan” chả là… yêu nước, nhỉ? Thật ra, chuyện đông quan” ở ta không lạ. Vì thế, bài báo Sở 45 người, 38 người làm… lãnh đạo” được báo Dân trí phản...